CQN bị xử phạt vi phạm thuế gần 673 triệu đồng

CQN bị xử phạt vi phạm thuế gần 673 triệu đồngCụ thể, CQN đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định. Do đó, CQN bị xử phạt 20% tính trên số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp thiếu do khai sai (gần 86 triệu đồng) và thu nhập cá nhân thiếu do khai sai (hơn 13 triệu đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu gần 494 triệu đồng và hơn 80 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Số tiền chậm nộp thuế tính đến hết ngày 15/11/2021, CQN có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 15/11 đến thời điểm nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách theo quy định.

Tổng số tiền khắc phục hậu quả, tiền phạt vi phạm hành chính gần 673 triệu đồng.


https://finnews24.com/cqn-bi-xu-phat-vi-pham-thue-gan-673-trieu-dong/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét